ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Müllsack
Mülltonne
Multikulturalismus
Multimediazentrum
Multinational
Multinationale Firma
Multinationaler Konzern
Multiplikation
Mundart
Mündlich
mündlicher Vertrag
Mundpropaganda
Munitionslager
Münzanstalt 
Münze
Muschelzucht
Museum

Επιστροφή