ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Mädchen aus der Provinz
Magnat
Mahlzeit
Mahnung
Mahnverfahren
Main Partner
Maisonette
Majestätisch
Management
Management Committee
Manager
Manager (Foundation Company)
Manager / Director
Mangel
Mangel an Personal
Mangelernährung
mangelhaft

Επιστροφή