ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Versant (de colline)
Versement
Versement au comptant
Versements échelonnés
Verser des arrhes
Verser des prestations
Vert
Vert (candidat)
Vert (produit)
Vertical
Verticale (à la)
Verticalement
Vertige
Vertigineux(se)
Vertueux(se)
Vespasienne
Vestiaire

Επιστροφή