ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Véridique
Vérificateur(rice)
Vérification
Vérifier
Véritable
Véritablement
Vérité
Vermine (fig)
Verre
Verre armé
Verre de sécurité
Verre trempé
Verrerie
Verrou
Verrouillage
Verrouillage central
Verrouiller

Επιστροφή