ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Naturaliser
Nature
Naturel
Navette spatiale
Navetteur
Navigation fluviale
Nécessaire
Nécessité
Nécessiter des réparations
Négoce
Négociable
Négociant
Négociant en gros
Négociant en thé
Négociations en cours
Nettoiement
Nettoyage

Επιστροφή