ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Naissance
Naissances (contrôle des)
Nanti (bien)
Nanti (mal)
Nantis (les)
Nappe de pétrole
Nappe phréatique
Natal
Natalité
Natif (adj)
Nation
Nation (État-)
National
Nationalisation
Nationalisées (entreprises)
Nationaliser
Naturalisation

Προηγούμενη12345Επόμενη

Επιστροφή