ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Acquisition
Acquisition and improvement
Across the Atlantic
Across the Channel
Act
Act sensibly (to)
Acting guardian
Action
Action plans
Active volcano
Actors
Ad hoc committee
Adaptation
Additional
Address
Address and phone number
Address book

Επιστροφή