ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ταμείο Ανάκαμψης _ Ελλάδα 2.0
Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Smart Cities
Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου (Δράση: Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα - ID 16873)
Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Επεξεργασία Λυμάτων)
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ύδατα)
Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΤΑ 2023/ Πρόγραμμα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων οδοφωτισμού σε ΟΤΑ (προδημοσίευση)

Επιστροφή