ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Επεξεργασία Λυμάτων)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΛΛΟΙ
Παρατηρήσεις : Πυλώνας Ανάκαμψης 1: "Πράσινη Μετάβαση"
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ypen.gov.gr/aeiforos-chrisi-ton-poron-anthektikotita-stin-klimatiki-allagi-kai-diatirisi-tis-viopoikilotitas-2/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις