ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου (Δράση: Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα - ID 16873)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 31.12.2025
Στόχοι : Με πρωταρχικό στόχο την οικονομική ανάκαμψη των αστικών περιοχών μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» αναπτύσσεται στους εξής 7 άξονες:
- Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων.
- Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος.
- Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου.
- Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή / και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς.
- Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.), καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων / ποδηλάτων / μικροκινητικότητας, κ.λπ.
- Ανάπτυξη αστικού πρασίνου.
- Υιοθέτηση και λειτουργία «έξυπνων» συστημάτων και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο και τα δημόσια ή / και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων.
Σκοπός : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου».
Προϋπολογισμός : 204 εκατ. ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135). (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
213-1513000
info@ypen.gov.gr
Λεωφ. Μεσογείων 119 Αθήνα 11526
Ιστοχώρος προγράμματος : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/665%CE%A84653%CE%A08-%CE%A1%CE%A3%CE%9D
Xρήσιμες συνδέσεις : https://diavgeia.gov.gr/doc/665%CE%A84653%CE%A08-%CE%A1%CE%A3%CE%9D?inline=true

Εκτύπωση   Προσκλήσεις