ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy


Αριθμός προσκλήσεων : 3

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 1: «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού-Μονάδες Αφαλάτωσης» (Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/03/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 2: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 11/02/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση ΧΜ ΕΟΧ/ GR-Energy (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3740
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/10/2020 - 23/11/2020

Επιστροφή