ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I


Αριθμός προσκλήσεων : 8

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση V
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/11/2018 - 31/10/2019

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής περιουσίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/05/2019 - 31/10/2019

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 31/05/2019

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VII
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/01/2019 - 24/04/2019

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση III
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/06/2018 - 09/04/2019

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή