>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ


Αριθμός προγραμμάτων : 5

Τίτλος προγράμματος : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών φορέων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών φορέων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών φορέων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών φορέων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή