ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)


Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σκοπός : Η δράση αποσκοπεί:
- στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
- στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
- στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας: Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Οι επιβλέποντες Φορείς: Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας προσλαμβάνουν, απασχολούν ανέργους και πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ.
Προϋπολογισμός : α) ύψους περίπου 155.780.038 ευρώ (2018 και 2019) ως προς συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και β) ύψους 63.495.962 (2018 και 2019) ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού
Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 8.7847/2018, ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018
- ΚΥΑ 9.3761/2019 - ΦΕΚ 2466/Β/21.6.2019 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 8.7847/2018: επέκταση της οκτάμηνης εργασίας των ωφελούμενων για επιπλέον 4 μήνες) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456
Τηλ.: 11320
Email: infoportal@oaed.gr
Παρατηρήσεις : - Αναμένεται νέα πρόσκληση
- Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4

Εκτύπωση   Προσκλήσεις