ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες (πλήρης απασχόληση)
Στόχοι : Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό
περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι 10.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:
- Περιφέρεια Αττικής: 6.500 θέσεις
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 3.500 θέσεις
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 65.000.000 €
Επικοινωνία : ΟΑΕΔ
τηλ: 1555
Ιστοχώρος προγράμματος : www.oaed.gr
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.oaed.gr/proghramma-proerghasias-ghia-10000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-stis-perifereies-attikis-kai-kentrikis-makedonias

Εκτύπωση   Προσκλήσεις