ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Αγκαθιάς (Ημαθίας)
Κ. Αγκαιριάς (Κυκλάδων)
Κ. Αγκαρυώνων (Λέσβου)
Δ. Αγκιστρίου (Αττικής)
Κ. Αγκιστρίου (Αττικής)
Κ. Αγκίστρου (Σερρών)
Κ. Αγκουσελιανών (Ρεθύμνης)
Κ. Αγκώνος (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγναντερής (Λαρίσης)
Κ. Αγναντερού (Καρδίτσης)
Κ. Αγνάντης (Φθιώτιδος)
Κ. Αγναντιάς (Τρικάλων)
Δ. Αγνάντων (Άρτης)
Κ. Αγνάντων (Άρτης)
Κ. Αγνάντων (Ηλείας)

Επιστροφή