ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Αγρού (Κερκύρας)
Κ. Αγχιάλου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αδάμ (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αδάμαντος (Κυκλάδων)
Κ. Αδαμίου (Αργολίδος)
Κ. Άδελε (Ρεθύμνης)
Κ. Αδελφικού (Σερρών)
Κ. Αδένδρου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αδριανής (Δράμας)
Κ. Αδριανής (Μεσσηνίας)
Κ. Αερινού (Μαγνησίας)
Κ. Αετολόφου (Λαρίσης)
Κ. Αετομηλίτσης (Ιωαννίνων)
Κ. Αετόπετρας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αετόπετρας (Ιωαννίνων)

Επιστροφή