ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Αγριάνων (Λακωνίας)
Δ. Αγριάς (Μαγνησίας)
Κ. Αγριάς (Μαγνησίας)
Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγριδίου (Αρκαδίας)
Κ. Αγριδίου (Αχαΐας)
Κ. Αγριδίου (Ηλείας)
Κ. Αγριλιάς Μεσσήνης (Μεσσηνίας)
Κ. Αγριλιάς Τριφυλίας (Μεσσηνίας)
Κ. Αγριλοβούνου (Μεσσηνίας)
Κ. Αγρίλου (Κυκλάδων)
Κ. Αγρίλου (Μεσσηνίας)
Δ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγριοβοτάνου (Ευβοίας)
Κ. Αγροσυκέας (Πέλλης)

Επιστροφή