ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Urbane Funktion
Urbanisieren
Urbanisierten Gebiet
Urbanisierung
Urbanisierungsprojekt
Urlaub
Urlaub aus persönlichen Gründen
Urlaub im Schnee
Urlaub machen
Urlaubzentrum
Ursache
Ursachen ueberstrahlt
Urteil
Urwald
Usurpation
Usurpator
Usurpiert

Επιστροφή