ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Überfluss 
überfüllt
Übergang
Übergang der Macht
Übergangs-
Übergangstadium
Übergangzeit
überholen
überholt
Überkapazität
Überkapitalisierung
Überkonsum
Überlastet
Überlastung
Überlauf(Fluss)
überlaufen
Überleben

Επιστροφή