ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Einhalten
Einhaltung der Vorschriften
Einheimisch
Einheimische
Einheit
Einheit Wohnungen
Einheitlich
Einheitlichkeit
Einkaufsabteilung
Einkaufsgebiet
Einkaufskorb
Einkaufstasche
Einkaufszentrum
Einkaufszentrum (Gebäude)
Einkaufszentrum (Stadt)
Einkommen
Einkommenschere

Επιστροφή