ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Export-Lizenz
Export-Produkte
Exportbeschränkungen
Exporte insgesamt
Exporteur
Exporthandel
Exportieren
Exportquote
Exportsubventionen
Exportunternehmen
Exportwaren
Express Vorbehalte
extensiver Bebau
Exterritorialität
extrahieren
Extravagant
Extrem hohe Sterblichkeitsrate

Επιστροφή