ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Einsam
Einsamkeit
einschätzen
einschiffen
Einschiffung
Einschließen
Einschmuggeln
Einschranken
Einschränkung
Einschreiben
Einschreibung
einseitig
Einseitige (Vertrag)
Einsprachig
Einstandspreis
Einstegen (Passagiere)
Einsteigen wieder

Επιστροφή