ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Administrateur d'une société
Administrateur de fondation
Administrateur des eaux et forêts
Administrateur foncier
Administrateur judiciaire
Administrateur/trice
Administration
Administration locale
Administration publique
Administré
Adolescence
Adolescent
Adopté à l'unanimité
Adoption
Adresse
Adresse du siège social
Adresser une requête

Επιστροφή