ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(η) Εσχάτη των ποινών
(καλλιέργεια) τροφίμων
(κοίτασμα) ουρανίου
(ο-η) Ιστορικός
(το) Προσωπικό
(υδρόγειος) σφαίρα
(Φυσικό) Προϊόν
Ad Hoc Επιτροπή
Αβέβαιος
Αβεβαιότητα
Αγαθά
Αγαθά και υπηρεσίες
Αγαθοεργία
Αγανακτώ
Αγγαρεία
Αγελάδα
Αγένεια

Επιστροφή