ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αγρύπνια
Άγρυπνος
Αγωγή
Αγωγή του Πολίτη
Αγωγός
Αγωγός φυσικού αερίου
Αγωνιστικό αυτοκίνητο
Αδαμαντοφόρος
Άδεια
Άδεια άνευ αποδοχών
Άδεια ασθένειας
Άδεια για προσωπικούς λόγους
Άδεια διαμονής
Άδεια διέλευσης
Άδεια εισαγωγής
Άδεια εκμετάλλευσης κινηματογραφικής ταινίας
Άδεια εξαγωγής

Επιστροφή