ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άδεια εργασίας
Άδεια κατεδάφισης
Άδεια κυνηγιού
Άδεια μετ' αποδοχών
Άδεια μετ' αποδοχών εξατομικευμένης κατάρτισης
Άδεια μετ' αποδοχών εξατομικευμένης κατάρτισης στον αγροτικό τομέα
Άδεια μητρότητας
Άδεια μητρότητας άνευ αποδοχών
Άδεια παραμονής
Άδεια πατρότητας
Άδεια πατρότητας άνευ αποδοχών
Άδεια τελωνείου
Αδειάζω
Άδειος
Αδέκαρος (καθομ.)
Αδελφές χώρες
Αδελφοποίηση

Επιστροφή