ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020


Αριθμός προσκλήσεων : 7

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΑΔΑ: 65Σ346Ψ844-ΖΔΓ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Β΄Πρόσκληση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, – Σεπτέμβριος 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/09/2020 - 26/02/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΣΦΗΟ - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/11/2020 - 04/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 - 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2019 - 30/10/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : A΄ Πρόσκληση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, Δεκεμβριος 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/12/2019 - 26/06/2020

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή