ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)


Αριθμός προσκλήσεων : 15

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Networks of Towns (Δίκτυα Πόλεων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/12/2023 - 18/04/2024

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Call for proposals for civil society organisations active on protecting and promoting Union values: call to intermediaries (giving financial support to third parties) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-VALUES
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/10/2023 - 04/03/2024

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Call for proposals to promote gender equality (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-GE
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2023 - 29/02/2024

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Town Twinning (Αδελφοποίηση πόλεων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/01/2023 - 20/09/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Citizens’ engagement and participation - 2023 (Δέσμευση Πολιτών και Συμμετοχή) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2023-CITIZENS-CIV
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/04/2023 - 05/09/2023

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή