ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Call for proposals for civil society organisations active on protecting and promoting Union values: call to intermediaries (giving financial support to third parties)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-VALUES
Κατηγορία Δικαιούχων : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (τοπικές, περιφερειακές, εθνικές)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προστασία, η προώθηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ μέσω της υποστήριξης των τοπικών, περιφερειακών και/ή εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της αύξησης των ικανοτήτων τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 74,500,000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 26/10/2023  Λήξη: 04/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : EACEACERV@ec.europa.eu .
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση