ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)


Αριθμός προσκλήσεων : 2

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3 : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ » (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5731 (ΕΟΧ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2022 - 27/05/2022

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : GR-ENVIRONMENT: CALL NO 1: WATER MANAGEMENT SOLUTIONS IMPLEMENTED -DESALINATION PLANTS (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Call for proposals code: Output_1_1_01 S/N EEA Management Information System (MIS) : 4677
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/03/2021

Επιστροφή