>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης


Αριθμός προγραμμάτων : 12

Τίτλος προγράμματος : Smart Cities
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τίτλος προγράμματος : Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου (Δράση: Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα - ID 16873)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Επεξεργασία Λυμάτων)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ύδατα)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή