>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου


Αριθμός προγραμμάτων : 2

Τίτλος προγράμματος : Ταμείο Αλληλεγγύης
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών Υπουργείων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα λοιπών Υπουργείων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή