>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020


Αριθμός προγραμμάτων : 14

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ ΜΔΤ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή