ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Αγίας Βαρβάρας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Βαρβάρας Πατρών (Αχαΐας)
Κ. Αγίας Βλαχέρνης (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Γαλήνης (Ρεθύμνης)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Ειρήνης (Λακωνίας)
Κ. Αγίας Ελένης (Σερρών)
Κ. Αγίας Ευθυμίας (Φωκίδος)
Κ. Αγίας Ευφημίας (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Θέκλης (Κεφαλληνίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Ηλείας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγίας Κυριακής (Καστοριάς)
Κ. Αγίας Κυριακής (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Κυριακής (Τρικκάλων)

Επιστροφή