ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Αγιάσματος (Κοζάνης)
Δ. Αγιάσου (Λέσβου)
Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας)
Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)
Κ. Αγιονορίου (Κορινθίας)
Κ. Αγιοπηγής (Καρδίτσης)
Κ. Αγίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)
Δ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Δράμας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Ευβοίας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Κερκύρας)
Κ. Αγίου Αθανασίου (Πέλλης)
Κ. Αγίου Ακακίου (Καρδίτσης)

Επιστροφή