ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αβαρίτσα (Άρτης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αμπέλια

Αμπέλια (Άρτης)

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Αβαρίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Εκτύπωση   Αρχείο csv