ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παλαιοκατούνου (Άρτης)

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκάτουνον από την κοινότητα Βουργαρελίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Αβαρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπέλια

19/03/1961

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δροσοπηγής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Θανάσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

Αναγνώριση του οικισμού Ζάλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μητσορούβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv