ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πάτραι

Ο οικισμός Κυνηγού προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Επάνω Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Εγκλυκάς προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μποζαΐτικα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Γηροκομείου προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κάτω Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 35Α - 17/07/1836

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράδες αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουντούσα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόλα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάστοβα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούντενη αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλατούνα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κάτω Συχενά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Μοίρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μοίρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οβριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαράδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βόλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Συχενά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουντούσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόπυργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αναλήψεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συχενά προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοίρα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπιγουλάκι προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μουσταφά Εφέντη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλυσσός προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Ψαθόπυργος προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοιρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καστελόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρίου προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καστελόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραχωβίτικα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονοδένδρι προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ζάστοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοιρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρουχλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βραχνέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λυγιές προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λιμήν Πατρών προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τσαπλανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Πατρέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (Γουναριάνικα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Πατρών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ρίου

Ο οικισμός Αλυσσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλυσσού

Ο οικισμός Βραχνέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραπάνου

Ο οικισμός Τσαπλανέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαϊδουριάρη

Ο οικισμός Βελίζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιζίου

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοίρας

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαθοπύργου

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαραβαλίου

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουκαλέϊκων

Ο οικισμός Εγκλυκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εγλυκάδος

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριτσίου

Ο οικισμός Ζαρουχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρουχλέικων

Ο οικισμός Μποζαΐτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποζαϊτίκων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πατρών

Ο οικισμός Βερναρδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ρίου

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυσσού

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυσσού

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχνεΐκων

Ο οικισμός Αραχωβίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραπάνου

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαπλανέϊκων

Ο οικισμός Ροΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιντιλογλίου

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοίρας

Ο οικισμός Βαλατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαραβαλίου

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσουκαλέϊκων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εγλυκάδος

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εγλυκάδος

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποζαϊτίκων

Το όνομα του οικισμού Δρέπανον του δήμου διορθώνεται σε Δράπανος

ΦΕΚ 130Α - 25/05/1925

Ο οικισμός Χαράδριον αποσπάται από την κοινότητα Μποζαϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζαΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Μποζαϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καστριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Πατρών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Γηροκομείου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μποζαΐτικα του δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Βελβίτσι του δήμου μετονομάζεται σε Χαράδριον

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Πατρέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Γλαύκος αποσπάται από την κοινότητα Γλαύκου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Περιβόλα αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 182Α - 07/07/1933

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσα αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλυκάς αποσπάται από την κοινότητα Εγλυκάδος και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Κούτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μποτοβάγια και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Αγία και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Ψαροφάγιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Γούβα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Δασύλλιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Διάκος και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Εβραιομνήματα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαβλάνης και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αρόη και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κρύα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Νεκροταφείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Παγώνα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Προσφυγικός Συνοικισμός και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Πτωχοκομείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Τερψιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Τριτάκης και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Φρούριον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Μάμος και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνθεια Ιτεών και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Γηροκομείον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σπυρίδων και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Αεριόφως και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αρόη και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

07/04/1951

Ο οικισμός Προσφυγικός Συνοικισμός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Πτωχοκομείον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Καστρίτσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σεχαινά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αεριόφως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνθεια Ιτεών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Αρόη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γηροκομείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γούβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δασύλλιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Διάκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εβραιομνήματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαβλάνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Αρόη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρύα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάμος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεκροταφείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέον Καστρίτσιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παγώνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τερψιθέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τριτάκης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φρούριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαροφάγιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρώνιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Συχαινά και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Συχαινά και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καστρίτσιον και προσάρτησή του στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 163Α - 22/06/1953

Ο οικισμός Μποτοβάγια του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

ΦΕΚ 32Α - 26/02/1954

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Καστριτσίου

ΦΕΚ 264Α - 19/10/1954

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καστριτσίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπιγουλάκι του δήμου μετονομάζεται σε Μύλοι

Ο οικισμός Βούντενη του δήμου μετονομάζεται σε Σκιόεσσα

Ο οικισμός Χαράδριον του δήμου μετονομάζεται σε Χάραδρον

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Συχαινά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Γλαύκος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Εγκλυκάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Έξω Αγία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Συχαινά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Κοτρώνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Λεύκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Περιβόλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάτραι του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελικίστρα αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκι αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Ελικίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκοτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από την κοινότητα Μοίρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σούλιον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοιρέϊκα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρεσθενά αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο Βραχναίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστρίτσιον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόπυργος αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αραχοβίτικα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρά αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Πατρών αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο Ρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογίτικα αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζηλιάκον αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιντιλόγλι αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μεσσάτιδος και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μιντιλογλίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv