ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιδηροκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιδηρόκαστρον

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Γκιουντζελή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Γερμάνι προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Πούλιοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μουσατζιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ελέσνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ινανλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μαχμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Λάτροβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ισρενλή (Ορενλή) προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Ράδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Μουτουφλή προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Άρη Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

Ο οικισμός Τσιφλιτζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

18/12/1920

Ο οικισμός Άρη Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουτουφλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ισρενλή (Ορενλή) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Σιδηροκάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγόνι

Ο οικισμός Λάτροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορτερό

Ο οικισμός Τσιφλιτζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρυμονοχώρι

Ο οικισμός Πούλιοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμοπηγή

Ο οικισμός Ράδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαρωπό

Ο οικισμός Μουσατζιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοφωλιά

Ο οικισμός Μαχμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύβρυσο

Ο οικισμός Γκιουντζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεύματα

Ο οικισμός Γερμάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχιστόλιθος

Ο οικισμός Ελέσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαιά Πέτρα

Ο οικισμός Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Αμπέλια

Ο οικισμός Κάτω Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Αμπέλια

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Σιδηροκάστρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χορτερού

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα Προμαχώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 425Α - 09/12/1932

Ο οικισμός Κλειδίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αετοφωλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σιδηροκάστρου

Δ. Σιδηροκάστρου (Σερρών)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρυμονοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαροπού

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Αμπέλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαγόνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολύβρυσο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεύματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Φαιά Πέτρα και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στο δήμο Σιδηροκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από την κοινότητα Καμαρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Στρυμονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από την κοινότητα Χαροπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από την κοινότητα Χορτερού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σιντικής

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κάτω Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σχιστόλιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θερμοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv