ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρμουσακλή (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρμουσακλή

Ο οικισμός Βερνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρμουσακλή

Ο οικισμός Κάκαρα προσαρτάται στην κοινότητα Σαρμουσακλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κάκαρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοκώμη

Ο οικισμός Βερνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλίμνιον

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλιμνίου

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλιμνίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σαρμουσακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάπολις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταπόλεως

Κ. Πενταπόλεως (Σερρών)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρμουσακλή

ΦΕΚ 423Α - 29/11/1929

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλιμνίου

ΦΕΚ 173Α - 10/08/1949

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοκώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv