ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουργαρελίου (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλιον από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αβαρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκάτουνον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Σκιαδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκλέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Βουργαρέλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Άρτης)

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουργαρελίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τσουκλέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάμπος

19/03/1961

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Ο οικισμός Δροσοπηγή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουργαρέλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουργαρελίου

Κ. Βουργαρελίου (Άρτης)

ΦΕΚ 100Α - 30/04/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δροσοπηγής

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ομαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουργαρελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουργαρέλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αθαμανίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv