ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουρμπαλίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουρμπαλί από το δήμο Τρικκαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πατουλιά αποσπάται από το δήμο Τρικκαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρόπορος αποσπάται από το δήμο Τρικκαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νομή αποσπάται από το δήμο Τρικκαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Πατουλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατουλιάς

ΦΕΚ 141Α - 27/06/1950

Ο οικισμός Νομή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νομής

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουρμπαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανερωμένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φανερωμένης

Κ. Φανερωμένης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουρμπαλίου

ΦΕΚ 323Α - 25/11/1955

Ο οικισμός Πετρόπορος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετροπόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελινναίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv