ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ungelernte Arbeitnehmer
Ungenuegende Ausrüstung
Ungenuegendfaehig
Ungeregelte Urbanisierung
ungeschickt
Ungesellig
ungesetzlich sein
Ungesund
Ungesunde (Luft)
Ungesunden Bedingungen
Ungeteilte Eigenschaft
Ungeteilte Eigentum
Ungewiss
Ungewissheit
Ungleichgewicht
Ungleichheit
Ungünstige Handelsbilanz

Επιστροφή