ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Expansion
Expansionspolitik
Experiment
Experimente durchführen
experimentell
Experimentelle Forschung
Experte
Experte im Querschnitt
Expertengruppe
Exploit zu viel
Exploitation (Betrieb)
Exploration
Explosion
Explosion (von Preisen)
Export Pflicht
Export price
Export-Befehl

Επιστροφή