ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Abtrocknen
Abtropfen
Abtruenning
Abutment
Abwasser
Abwasseranlage
Abwasserkanal
Abwassernetzwerk
Abwasserschacht
Abweichen
Abweichung
Abweisen
Abweisenbar
Abwerten
Abwertung
Abwesend sein
Abzahlung

Επιστροφή