ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

abziehen jemand seine Rechte (to)
Ächten
Achtung Strassenbauarbeiten
Acid Regen
Ackerland
Ackerland zu Entwicklungsprioritäten
Acre
Ad-hoc Ausschuss
Ader
administartiv
Administrative Maschinen
Administrative Region
Administrative Untersuchung
Administrativen Grenzen
Adoption, Annahme
Adoptiveltern
Adressat

Επιστροφή