ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Net of V.A.T.
Net pay
Net price
Net profit
Network
Network between towns
Network manager
Network of support
Neutrality
New
New communication technologies
New housing
New tourist developments
New town
New village
Newcomers (the)
News agency news agent

Επιστροφή