ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθλητικός όμιλος
Αθλητικός σύλλογος
Άθλιος
Αθλιότητα
Άθροισμα
Άθροισμα (οικονομικά)
Αίθουσα
Αίθουσα άθλησης
Αίθουσα αναμονής
Αίθουσα αφίξεων
Αίθουσα δεξιώσεων
Αίθουσα διαλέξεων
Αίθουσα διδασκαλίας
Αίθουσα εκθέσεων
Αίθουσα επιβίβασης
Αίθουσα εστιατορίου
Αίθουσα κινηματογράφου

Επιστροφή