ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – Οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ορειβατικών Καταφυγίων», Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη»)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
- Απευθύνεται ειδικά σε: Όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης (παραχωρησιούχοι) των ορειβατικών καταφυγίων της χώρας (άρθρο 3 ΚΥΑ 549/2019 (ΦΕΚ B’ 100/24.01.2019).
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Τουρισμού
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση των υποδομών των ορειβατικών καταφυγίων, με στόχο την επίτευξη μικρότερου αποτυπώματος ρύπων και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 μήνες το χρόνο, διαμορφώνοντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν :

- Η αναβάθμιση των υποδομών των ορειβατικών καταφυγίων που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
- Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικών ευκαιριών για ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
- Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων, με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων.
- Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
- Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος
- Δράσεις Ψηφιοποίησης
- Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.240.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2023  Λήξη: 31/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Δράση 16931: Τουριστική Ανάπτυξη
Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός»
Σύμβαση 2 «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων»
ID: 16931
Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5153455
Επικοινωνία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 12,
105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παγκάλου
Τηλ.: 210 3736521
email: pangalou_d@mintour.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση